Java Ders 3 – İlişkisel ve Mantıksal Operatörler, Koşullu Durumlar

Bugünkü Java Dersimizde İlişkisel ve Mantıksal operatörlerden bahsedip koşullu durumları ele alacağız. Koşullu durumlar programlamaya aşina bile değilseniz sıklıkla duyduğunuz if – else (Eğer) durumlarıdır. Java dilinde birden fazla değişkenin değerlerini karşılaştırmak için İlişkisel Operatörleri kullanılırız. Şimdi bu operatörleri yakından tanıyıp ne işe yaradıklarını görelim.

İlişkisel Operatörler

OperatörAçıklama
==Eşit mi?
!=Eşit-değil mi?
>Büyük mü?
<Küçük mü?
>=Büyük veya Eşit mi?
<=Küçük veya Eşit mi?

Bu işaretleri kullanırken karşılaştırmanın sonucu bize 1 bitlik boolean olarak döner. Yani ya true ya false döner. Bizde bu dönen değere göre if koşuluyla sistemi herhangi bir işleme tabi tutarız. Örneklere bakıp konuyu pekiştirelim.

Mantıksal (Logic) Operatörler

OperatörAçıklama
&&VE (her ikisi de doğruysa true döner, diğer durumlarda false döner)
||VEYA (iki değişkenden biri bile doğru olsa true döner, diğer durumlarda false döner)
!DEĞİL (bir değişkenin değilini verir A true ise false, false ise true değerine çevirir)

Mantıksal operatörler boolean değerleri karşılaştırarak kullanırız. İlgili Operatöre göre değer döndürür. Örneğin biri true biri false olan iki boolean değişkeni karşılaştırdığımızı düşünelim. Eğer VE (AND) ile yapıyorsak false dönecektir, VEYA (OR) ile yapıyorsak true dönecektir. Emin olun bu operatörleri siz yerine göre kullanacaksınız ve çok fazla ihtiyaç duyacaksınız. Bir örnek yapalım.

Yukarıda görüldüğü gibi ve, veya, değil (and, or, not) operatörlerini kullandık her iki mantıksal işlem doğruysa VE true döndürüyor, ikisinden biri bile doğruysa VEYA true döndürüyor, VE’nin aynı örneğini mantıksal değil (!) kullanarak yaptık false olan değeri tam tersine çevirip VE’nin true vermesini sağladık. Aslında oldukça basit ve kullanışlı şeyler.

Koşullu Durumlar (if, if – else, if-else if…-else)

Bir durumu koşula tabi tutmak istiyorsak ” Eğer ” yani if durumlarını kullanmalıyız. Eğer şöyle olursa şunu yap olmazsa şunu yap gibi. if’ten sonra ki paranteze dilediğimiz kadar koşulu yazabilir ayrımını mantıksal operatörlerle yapabiliriz. Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

Örnekte de görüldüğü üzere mantıksal operatörleri ilişkisel operatörlerle birlikte kullanarak koşullu durumlar ortaya çıkardık. Kendiniz daha fazla örnek yaparak deneye yanıla iyice kavrayabilirsiniz. Bu işin temelinde pratik yapmak var. Bir sonraki Java dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.