Java Ders 2 – Değişkenler, Veri Tipleri ve Temel Operatörler

Java Derslerinde serimizin ikinci kısmındayız. Değişkenler, Veri Tipleri, Temel Operatörler gibi konuları göreceğiz. Öncelikle şundan bahsedelim günlük hayatta bir şeyleri ifade ederken sınıflara ayırırız. Örneğin 2020 bizim için bir tam sayıdır, 2020.5 bir ondalıklı sayıdır, “Merhaba 2020” bir metindir. Biz bunları nasıl sınıflarla temsil ediyorsak bilgisayarda aynı şekilde buna ihtiyaç duyar. Tabi duymadığı kısımlarda var o da başka bir yazının konusu olsun.

Java İlkel (primitive), Referans ve null veri tiplerini bizlere vermektedir. İlkel veri tipleri sayılar ve karakter tipine sahipken, Referans veri tipi Class, Array, Inteface gibi tiplere sahiptir. Null sadece null tipine sahiptir.

İlkel (Primitive) Veri Tipleri

Tip AdıVarsayılan DeğerBoyutMin DeğerMax DeğerSınıf
char\u000016-bit02^16-1Character
byte08-bit-128+128Byte
short016-bit-32,768+32,767Short
int032-bit-2,147,483,648+2,147,483,647Integer
long0l64-bit-9,223,372,036,854,775,808+9,223,372,036,854,775,807Long
float0.0f32-bit32-bit IEEE 754 StandartıFloat
double0.0d64-bit64-bit IEEE 754 StandartıDouble
booleanfalse1-bittrue veya falsetrue veya falseBoolean
voidVoid

Referans Veri Tipleri

  • Class
  • Interface
  • Array

Null Tipi

Sınıflara ait nesnelerin ön tanımlı değeri null’dur. Ana bellekte yani Ram’de hiç bir adresi işaret etmeyen referansların değeridir. İlerleyen konularda işlenecektir.

Java Dilinde Değişken Tanımlama

Değişkenler bellekte belli bir veri tipine ait değerlerin girilebileceği adrestir. Yukarıda veri tiplerini gördük şimdi bu veri tiplerini nasıl kullanabiliriz, bunlarla neler yapabiliriz görelim. Öncelikle her şeyde belli başlı kurallar olduğu gibi değişken tanımlamakta belli başlı kurallara tabidir.

  • Değişken isimleri ayrık yazılamaz, sayi 1 yanlış bir kullanımdır doğrusu sayi1 olmalıdır.
  • Değişken isimleri sayı veya özel karakterle ( _ $ haricinde ) başlayamaz.
  • Java’nın kullandığı özel isimler değişken ismi olarak kullanılamaz. Örneğin final, static, package, public gibi.
  • Değişken isimlerinde alt çizgi dışında özel karakter kullanılmamalıdır.
  • Değişkenler hemen aşağıdaki kurala göre isimlendirilir.

Değişken_Tipi DeğişkenAdı = Değişken_Değeri;

Aritmetik Operatörler

OperatörAçıklama
+Toplama
Çıkarma
*Çarpma
/Bölme
%Modulo (İki sayının bölümünden kalanı verir.)

Java dilinde aritmetik işlemler yaparken bu operatörleri kullanırız. Aritmetik işlemler dışında da kullanım alanları bulunmakta. Şimdi ilgili operatörlerin işlem örneğini görelim.

Önel (Prefix) ve Sonal (Postfix) Takılar

Değeri 1 azaltmak veya 1 arttırmak amacıyla bu operatörler kullanılabilir. Değişkenin önüne yani başına gelirse önce arttırır sonra diğer işlemleri yapar sonuna gelirse arttırmayı en son yapar. Azaltma içinde aynıdır. Örneklerle daha iyi anlayacaksınız.

Atama Operatörleri

Değişkenlere değer atamak için kullanılan simgelerdir. Bize kolaylık sağlar. Örneğin toplama işlemi sırasında a ile b’yi toplayıp, tekrar a’ya atamak istiyorsak şunu yaparız a = a + b işte tam bu noktada Java bize bir kolaylık sağlıyor a += b ile bu işlemi kısaca yapabiliriz. Örnekleri görelim.

OperatörlerAçıklama
=a = b (B’nin Değerini A’ya Atar)
+=a += b (a = a + b ile aynı işlemi yapar)
-=a -= b (a = a – b ile aynı işlemi yapar)
*=a *= b (a = a * b ile aynı işlemi yapar)
/=a /= b (a = a / b ile aynı işlemi yapar)
%=a %= b (a = a % b ile aynı işlemi yapar)

Bu yazımız boyunda Java da değişkenler, veri tipleri ve operatörleri gördük. Kullanımlarıyla ilgili örnekler yaptık. Buraya kadar okuduğunuz için teşekkürler umarım faydası dokunuştur. Bugünkü Java Dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Aşağıdaki butonları takip ederek önceki veya sonraki Java Dersleri’ne ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.