Java Ders 15 – Çok Biçimlilik (Polymorphism) Nedir?

Bugünkü Java Dersinde Çok Biçimlilik (Polymorphism) Nedir, Neden Kullanılır? Konularına değinip örnekler yapacağız. Nesne Yönelimli Programlamanın ikinci konusu olan bu konu oldukça önemlidir. Poly “çok” morph ise “form, biçim” anlamlarını taşır. Bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşan Polymorphism sözcüğü “çok biçimlilik” anlamını taşır. Şimdi ne anlam ifade ettiğine bakalım.

Java Çok Biçimlilik (Polymorphism) Nedir?

Nesne Yönelimli Programlama için düşünürsek bir nesnenin birden fazla nesne gibi davranabilmesi olarak özetleyebiliriz. Polymorphism olabilmesi için Kalıtım (Inheritance) işleminin olması gereklidir. Aşağıdaki örneği incelerseniz konuyu daha iyi anlayacaksınız. Tüm sınıflar Hayvan sınıfından türetildikten sonra Hayvan sınıfı temel alınarak bir çok nesne oluşturulmuş. Ardından konustur metotları çağırılmış. Görüldüğü gibi Hayvan sınıfı temel alınmasına rağmen her sınıfın ilgili metodu çağırılıyor.

Çok Biçimlilik (Polymorphism) Örnek

Instanceof Nedir, Nasıl Kullanılır?

Java’da nesnelerimizin hangi sınıfa ait olduğunu öğrenebilmek için instanceof kelimesini kullanırız. Bu anahtar kelime true veya false değer döndürür. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi Hayvan sınıfından Kedi ve Köpeği türetip instanceof ile hangi sınıftan türetildiklerini bulabiliyoruz.

Bugünkü dersimizde Java Çok Biçimlilik (Polymorphism) nedir, nasıl kullanılır gibi konulara değindik ayrıca instanceof ile nesnelerin hangi sınıfa ait olduğunu öğrenebildik. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.