Java Ders 8 – Döngüler (For, While, Do While)

Java Derslerine devam ediyoruz bugünkü konumuz Javada Döngüler. Belirli bir iş birden çok kez tekrarlanacaksa programlamada bu iş bir kez yazılır ve döngü yapıları o deyimleri istenildiği kadar tekrarlar. Örneğin 1’den 10’a kadar sayıları ekrana yazdıracaksak tek tek yazmak yerine döngülerle bunu basitçe yapabiliriz. Şimdi bu döngüleri görelim.

For Döngüsü

İstenilen deyimlerin kaç kez tekrarlanacağı biliniyorsa, for döngüsü yapısını kullanırız. For’un yapısı kısaca aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki örnek 10 defa çalışan bir for’dur. Ekrana 10 kez “Merhaba Dünya” yazdırır.

for ifadesinden sonra açılan parantezde değişken tanımlanmış ve 0 değeri verilmiş. Bu değişken döngünün nerede başlayıp nerede biteceğini belirler. Bizim kontrol mekanizmamız bu değişkendir. Biz buna sayaçta deriz. Sayacımız 0 değerinden başlamış.

İlk noktalı virgülden sonra sayaca bir sınır vermişiz. 10’dan küçük olduğun sürece bu döngü dönecektir. Biz bu sayıyı veya koşulu (büyüklük, küçüklük, eşitlik durumunu) dilediğimiz gibi değiştirebiliriz.

Son kısımdaysa i sayaç değişkeninin kaçar kaçar artacağını belirlemişiz. Buradaki ++ ifadesi 1’er 1’er arttırıyor. Dilersek i+=2 ve i– gibi değerlerde verebiliriz. İhtiyacımıza göre bu değeri belirliyoruz. Örneğin i+=2 deseydik döngü daha az çalışacaktı yani i değişkeni daha hızlı 10’a ulaşacaktı.

For Örneği

For-Each Döngüsü

While Döngüsü

Bir ya da bir grup deyimin, belli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanması için kullanılan bir denetim yapısıdır. while’dan sonraki parantezde yer alan koşul doğru olduğu sürece blok içersin deki kısmı çalıştırır. Aşağıdaki biçimde kullanılır.

Yukarıdaki örnekte sayı isimli değişken oluşturulup 0 değerine eşitlenmiş. Hemen aşağıda bir while döngüsü var parantez içerisindekini yorumlarsak sayı 5’ten küçük olduğu sürece devam et yazıyor. Devam et dediğimiz olaysa süslü parantezler içinde yer alan kısmı çalıştırması. Ekrana her defasında sayı değerini yazdırıp sayı değişkenini 1 arttıracak. Sayı değişkeni 5’i eşitlediği zaman döngüden çıkacak.

While Faktöriyel Örneği

Do – While Döngüsü

Bir mantıksal deyim sağlanana kadar, blok içerisindeki deyimlerin tekrarlanmasını sağlayan yapıdır. While yapısına benzerdir farkı yazım biçiminin farklı olması ve koşul sağlansa da sağlanmasa da yapılacakların 1 sefer çalıştırılmasıdır. Örnek üzerinde görelim.

do – while döngüsünde ilk olarak do bloğu yani yapılacaklar kısmı yazılır. Daha sonra while parantezi içerisine koşul yazılır ve noktalı virgül ile kapatılır. Yukarıdaki ilk örnekte koşul sağlanmadığı halde 1 defada olsa girilmiş. Bunu şöyle düşünebilirsiniz bankamatiğe kartınızı taktığınız an size şifre sorar yani koşullara geçilmeden önce bir kez blok çalıştırılır.

İkinci örnekte 1’den 100 dahile kadar sayıları topladık. Her defasında sayacı 1 arttırdık koşul’un sağlanmadığı duruma kadar. Döngü dışında topladığımız değerleri yazdırdık.

break ve continue Deyimleri

Java Döngüler de oldukça fazla kullandığımız bu iki değim döngü içerisinde yardımcı araç niteliği taşımakta. break ve continue for, while, do-while döngüler de kullanılabilir.

Break ile döngüden koşul’un bitmesini beklemeye gerek kalmadan çıkabiliriz. Yani döngüyü aniden sonlandırmak istiyorsak break kullanılır.

Continue ise o anki sayaca veya duruma göre işlem yapmadan devam etmek için kullanılır. Diyelim ki 5 sayısında blok içerisindeki işlemlerin yapılmasını istemiyorsanız 5’e gelindiğinde continue ile 6’ya geçebilirsiniz.

Java Dersimizde bugün döngüleri işledik. Bunlar for, for-each, while, do-while yapıları. Ayrıca break ve continue deyimlerini kullanmayı da öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere umarım faydalı olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.