Java Ders 5 – String Sınıfı Nedir? Detaylı Anlatım

Bugün Java Derslerinde 5. kısma ulaştık. Java’da sıklıkla kullandığımız String Sınıfından bahsedeceğiz. String Türkçe’de metin diye adlandırılan veri tipidir. En çok kullanılan sınıfların başında yer alıyor kendileri o nedenle oldukça önemlidir. String Sınıfı bizlere birçok metot sağlamakta bunlar uzunluk öğrenme, birleştirme, hedef kelimeyi güncelleme, karşılaştırma yapma, boşlukları silme gibi onlarca metoda sahiptir. Şimdi detaylı biçimde inceleyelim.

Java String Nasıl Oluşturulur?

Birçok oluşturma şekline sahiptir bu da kolaylığı sağlar. String ilkel bir veri tipi değildir. Yani int, float, char gibi tiplere benzemez. Bir sınıftır ve new anahtar kelimesiyle oluşturulabilir. Bir sınıf olduğu için kendine ait sınıf metotlarına sahiptir. Bu sahip olduğu metotlar ona bir çok özellik katar. Hemen aşağıdaki biçimlerde oluşturulabilir.

Kaçış Karakterleri

Kaçış Karakterleri Java Derslerinde oldukça önemlidir. Çünkü çokça kez kullanılır. Bunlar bir Tab boyu ileri gitmek, alt satıra inmek, satır başı yapmak, tek tırnak – çift tırnak – eğik çizgi eklemek gibi yardımlar sağlar şimdi tüm bu kaçış karakterlerini görelim.

String Uzunluğu Öğrenme

Stringleri Birleştirme

Stringleri birleştirmek için birkaç yönteme sahibiz bunlardan ilki “+” simgesiyle birleştirmektir. İkincisi concat() metodunu kullanmaktır. Üçüncüsü StringBuffer ve StringBuilder gibi sınıfları kullanarak Stringleri bir araya getirmektir. Kafa karışıklığı olmaması için yalnızca ilk iki yöntemi göreceğiz.

String İçerisindeki Karakterin Konumunu Almak

Programlama camiasında sayımlar genelde 0. indisten başlar, yani direkt olarak 1 diye saymaya başlanmaz 0. karakter programın başlangıcıdır. Bu nedenle String içerisinde ulaşmak istediğimiz karakterin konumu bize 1 çıkarılmış halde gelir. Örneğin Harun kelimesinde ‘H’ karakterini aratırsanız 0. indiste yer aldığı söylenir. indexOf aradığı metni bulamazsa -1 döndürür.

Doğru Karşılaştırma Tekniği

Örneğin bir web siteniz var buraya üye olan kullanıcıların büyük-küçük harfe bakmadan aynı kullanıcı isimlerine sahip olmalarını istemiyorsanız. Yani harun ile üye olunduysa Harun veya HARUN gibi kullanıcı adlarının alınmamasını istiyorsanız ekstra kod yazmanız gerekebilir. Java bu konuda bize oldukça yardımcı olan equalsIgnoreCase metodunu vermiştir. Bu metot önce iki metni küçük harflere çevirir daha sonra karşılaştırma yapar.

Bir Metni Tamamen Küçük veya Büyük Harflere Çevirmek

Java String Sınıfının iki metodu bu işimizi kolaylıkla yapmamızı sağlamakta. Bir metni küçük harflere çevirmek için toLowerCase, büyük harflere çevirmek içinse toUpperCase metodunu kullanırız.

String İçerisinde Arama Yapmak (contains)

Metin Başındaki ve Sonundaki Boşlukları Silmek

Dilediğimiz Pozisyondaki Karakteri Getirme

Bir Metni Parçalara Bölmek

Stringleri Sözlük Sırasına Göre Karşılaştırmak

İki metinin eşit olup olamadığını ya da sözlük sıralamasına göre hangisinin büyük olduğunu bulan String metotlarıdır. Eğer her iki String eşitse 0, karşılaştırılan (compareTo parantezi içeriside olan) String büyükse pozitif, küçükse negatif değer döndürür. Tabloyu incelersek daha rahat anlarız. S2.compareTo(S1) Göz Önüne Alınmıştır.

S1 = S2S1 > S2S1 < S2
compareTo0PozitifNegatif
compareToIgnoreCase
(Büyük-Küçük Harf Ayrımı Yapmaz)
0PozitifNegatif

Hedef Kelimeyi Yenisiyle Değiştirmek

Not defterleri içerisinde sıklıkla gördüğümüz bir özelliktir bir kelime veya cümleyi hedef cümle içerisindeki kelime veya cümleyle değiştirmemizi mümkün kılar. Bunu String metotlarından replace ile basitçe yapabiliriz. İlk parametresi hedef, ikinci parametresi yeni metin olmalıdır.

String Parçalamak

Sayısal Değerleri String Değere Dönüştürmek String.valueOf()

String Değeri Sayısal Değerlere Dönüştürmek

Stringi Diziye (Array’e) Dönüştürmek

Diziyi String’e Dönüştürmek

String’in Başını ve Sonunu Kontrol Etmek

Örneğin sadece gmail ile giriş yapılmasını istediğiniz bir siteniz var. Burada String’in sonunu kontrol etmeniz gerekiyor. Yani @gmail.com ile bitiyorsa girebilir demektir. Bu kaba tabir bir örnek oldu ama Java Stringlerin başını ve sonunu kontrol etmemiz için bizlere 2 metot sağlıyor. startsWith(“”) başı şu ise true döner, endsWith(“”) sonu şu ise true döner şeklinde kullanılabilir.

Dersimizde Bugün Java String Sınıfını detaylı biçimde inceledik neredeyse bütün metotlarını gördük fazla kullanılmayan metotlara pek değinmedim. Minik notlar alırsanız yukarıda anlattığım metotlar her zaman işinize yaracaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.