Java Ders 12 – Sınıf ve Nesne Kullanımı – OOP

Merhaba bugün Nesne Tabanlı Programlamaya giriş dersindeyiz. İngilizce Object Oriented Programming (OOP) olarak geçen bu yapı her şeyi birer nesne olarak düşünmemize olanak sağlar. Bu sayede daha anlaşılır biçimde programlama yapılıp ileride rahat biçimde güncellemeler yapabiliriz. Örneğin Araba isimli bir sınıf oluşturup bu sınıfa özellikler ekleyip, bu sınıftan dilediğimiz kadar nesne oluşturabiliriz ve ileride Araba sınıfımıza yeni özellikleri rahatlıkla entegre edebiliriz.

Sınıf (Class) Nedir?

Yukarıdaki Araba örneğinden hatırlarsak bir nesne oluşturmak için önce bir şablona ihtiyaç duyarız bu şablonda Sınıf’ın kendisidir. Nesnelerimiz için özellikleri ve davranışları belirlediğimiz bu şablon üzerinde rahatlıkla değişiklik yapabiliriz. Ayrıca Java’da programlar sınıflardan oluşur. Bu sınıflarla da nesneler oluşturabiliriz.

Nesne (Object) Nedir?

Sınıflardan türeterek oluşturduğumuz yapılara verilen isimdir. Yani kabaca Araba Sınıfına belli başlı özellikler verip bu sınıftan dilediğimiz kadar Araba oluşturabiliriz. Bu oluşturduğumuz arabaların hepsi birer nesne olur. Örneğin Araba sınıfı içerisinde çalıştır isimli bir metot belirlersek nesnemiz yoluyla bu metoda rahatlıkla erişebiliriz.

Sınıf (Class) Nasıl Kullanılır?

Yukarıdaki örneği inceleyelim. Öncelikle Erişim Belirleyiciler dersinde Access Modifier neydi görmüştük ona değinmiyorum. Sınıf tanımlamaya başlamak için class anahtar kelimesini kullanırız daha sonrada sınıfın ismi girilir yukarıda Vehicle (Araç) ismi tercih edilmiş. Daha sonra süslü parantezleri açarız. İçeriye özellikleri ve metotları yazarız. Yukarıda doors (kapılar), speed (hız), color (renk) gibi özellikler verilmiş. Ayrıca run (çalıştır) isimli bir metot yazılmış. Bu verilen özellikler ve metotlar dışarıdan çağırılıp nesneye belli başlı işler yaptırılabilir. Şimdi aşağıda Sınıftan bir nesne oluşturmayı ve kullanmayı görelim.

Yukarıdaki örnekte Arac isimli sınıftan nesne oluştururken new anahtar kelimesini kullandığımı görmüşsünüzdür. Burada dikkat edeceğimiz şey hangi sınıftan nesne oluşturmak istiyorsak önce o sınıfın adını girmemiz, ardından nesnemize vereceğimiz adı girmemiz ve new ile ilgili sınıftan nesne oluşturmamız. Daha sonra nesnenin adını girip yanına nokta koyarak dilediğimiz özellik ve metoduna erişebiliriz (istisnalar hariç).

Yapıcı Metot (Constructor)

  • Nesnemiz ilk oluştuğu an çağırılan metottur. Yani nesne doğduğunda bunu bize bildirir.
  • Parametreli veya Parametresiz halleri vardır ihtiyaca yönelik dilenen hali veya her ikisi de kullanılabilir.
  • Sınıf ile aynı ismi alır.
  • Geriye değer döndürmez.
  • Genellikle nesnelerimizin saklı özelliklerine ilk değerleri girmek için kullanılır. Erişim Belirleyicilerde gördüğümüz private anahtar kelimesi ile nitelenmiş özelliklere ilk değerlerini vermek için kullanılabilir şimdi örneği inceleyelim.
  • Parametre sayısı arttırılarak dilenen sayıda Yapıcı Metot yazılabilir.

this Anahtar Kelimesi Nedir?

İşlem yapılan nesnenin referansını döndürür. İsim çakışması durumlarında direkt olarak nesnenin kendisini kullanmamızı sağlar. Genellikle Yapıcı Metot (Constructor) içerisinde kullanılır. Ayrıca yine this kelimesiyle bir yapıcı metot içerisinden diğer yapıcı metotları çağırabiliriz şimdi örnekleri inceleyelim.

Bugünkü Java Dersinde Nesne Tabanlı Programlamaya giriş yaptık. Sınıf (Class) nedir? Sınıftan nasıl Nesne (Object) türetilir? new kelimesi neden kullanılır ve yapıcı metotlar ile this anahtar kelimesinin kullanımını gördük. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.